Obiective

Obiectivele proiectului LEMI sunt:

  • Realizarea unui repozitoriu digital (i.e. corpus lingvistic): 250 lecturi școlare (texte reprezentative pentru patrimoniul cultural românesc și universal).
  • Crearea formulei de readability (lizibilitate) a textelor în limba română de literatură pentru copii spre includere în instrumentul digital de evaluare automată a complexității lingvistice și a gradului de lecturare a textelor adresate cititorilor de vârstă școlară mică (cls. 0-IV).
  • Crearea a 3 seturi de materiale cu instrucțiuni de folosire a instrumentului digital și de integrare a rezultatelor în activităţi de predare/învățare. Descriere seturi: A – „Introducere în lectură personalizată. Cum folosim Repozitoriul de Lectură la clasă”; B – „Introducere în lectură personalizată. Cum folosim Repozitoriul de Lectură acasă”; C – „Cum folosim Instrumentul de Evaluare Texte pentru Lectură”. Fiecare set va conține un material cu instrucțiuni scrise și un scurt tutorial online.
  • Implicarea în activitățile proiectului (evenimente live sau online) a unui nr. total de 300 de membri aparținând comunităților școlare/didactice, asociației cu scop educativ și a persoanelor cu funcții de decizie din rândul beneficiarilor.