Cercetare

 • 1. Rezultate chestionare LEMI

  Mai jos câteva din rezultatele preliminare ale analizei chestionarului LEMI:

  Distribuția rural versus urban a respondenților chestionarului LEMI

   

  Distribuția pe niveluri de clasă a respondenților chestionarului LEMI

   

  Cărți scrise de autori români recomandate de respondenții Chestionarului LEMI Cadre Didactice

   

  Cărți scrise de autori străini recomandate de respondenții Chestionarului LEMI Cadre Didactice

   

  Cărți recomandate de respondenții Chestionarului LEMI Elevi

   

  Pentru a vizualiza raportul integral privind rezultatele analizei chestionarului LEMI, puteți accesa Documentul Raport Chestionar LEMI aici (accesibil pe bază de cod de acces, care se poate obține de la echipa LEMI la adresa: codhus@e-uvt.ro)

  Mai multe despre rezultatele cercetării și diseminarea acestora la rubrica Noutăți aici.

 • 2. Date preliminare privind repozitoriul digital de texte pentru lectură

  Pentru a crea un repozitoriu digital util și reprezentativ ca și acoperire cultural-educativă, am selecționat texte din diverse categorii:

  1. texte recomandate de cadrele didactice
  2. texte recomandate de elevi
  3. texte menționate de părinți
  4. texte propuse de echipa LEMI

  Simultan cu selecția textelor, am efectuat următoarele operațiuni de evaluare și prelucrare lingvistică a textului:

  a. Am calculat scorul de lizibilitate al fiecărui text selectat (vezi și Punctul 3 - Date preliminare despre analiza complexității textelor în limba română - mai jos) . Acesta reflectă și nivelul de complexitate lingvistică a textului respectiv. Textele cu scor prea ridicat (>5) au fost fie eliminate din repozitoriu fie adaptate prin simplificare (vezi b.)

  Metadatele asociate textelor pentru lectură din platforma LEMI

   

  b. Am adaptat textele cu nivel ridicat de complexitate lingvistică prin metode de simplificare a vocabularului și structurilor sintactice. Textul simplificat a fost și el verificat după formula de lizibilitate identificată de echipa LEMI (vezi mai jos) pentru a putea fi încadrat la categoria de clasă / vârstă / nivel potrivite.

  Mai multe despre rezultatele cercetării și diseminarea acestora la rubrica Noutăți aici.

 • 3. Date preliminare despre analiza complexității textelor în limba română

  Formula de lizibilitate (readability formulas în literatura de specialitate) a fost calculat de noi pentru limba romană prin adaptarea formulelor de calcul folosite pentru texte în limba engleză: Testul de Lizibilitate Flesch-Kincaid, Gunning Fog Index, SMOG Index și Formula de Lizibilitate Dale-Chall. Cercetările noastre au scos în evidență faptul că două formule de calcul sunt mai aproape de scorurile reale de lizibilitate în limba română: Gunning Fog Index și SMOG Index.

  Detalii privind formulele de lizibilitate Gunning Fog Index și SMOG Index (Sursa: ChatGPT)

   

  Mai multe despre formule de lizibilitate (readability formulas) aici.

  Formula de lizibilitate pentru texte în limba română a fost deja identificată. Ea urmează a fi calibrată prin procesări recurente de texte, prin comparație cu formule de calcul existente și prin validare la clasă.

  Mai multe despre formula finală de lizibilitate pentru texte în limba română în articolul științific (în pregătire) aici.

  Mai multe despre rezultatele cercetării și diseminarea acestora la rubrica Noutăți aici.

 • 4. Date despre evaluarea instrumentului digital LEMI

  (În lucru)

 • 5. Conferințe
  Nume eveniment Perioada si Locatia Titlu Autori Link Logo
  Smart Diaspora 2023 10-13 aprilie, 2023, Timişoara (România) LEMI: Primii pași – provocări, răspunsuri? Alexandru Oravițan Link
  The first Baia Mare Conference on literature for children and young adults 8-10 iunie 2023, Baia Mare (România) Children’s Literature with LEMI: Preliminary Steps in the Development of the First Romanian Text Readability App Karla Csürös

  Florina Andercău

  Roxana Delia Prohap

  The Future of Education 13th Edition 2023 29 - 30 iunie 2023, Florence (Italia) Designing LEMI: the Romanian language tool that makes kids love reading Madalina Chitez

  Roxana Rogobete

  Alexandru Oravițan

  Link
  EUROCALL 2023 – International Conference of the European Association for Computer-Assisted Language Learning 15-18 august 2023, Reykjavik (Islanda) Developing LEMI: A new corpus based literacy support tool for schoolchildren Roxana Rogobete

  Alexandru Oravițan

  Mădălina Chitez

  Karla Csürös

  Link
  e-LADDA Closing Conference / ELN Pre-Summit Event 2023 18-21 octombrie 2023, Porto (Portugalia) Validation of LEMI as the First Children’s Literature Readability App for Romanian Language Alexandru Oravițan

  Madalina Chitez

  Roxana Rogobete

  Karla Csürös

  Link

   

  Pentru mai multe detalii privind conferințele, puteți accesa rubrica Noutăți aici.

 • 6. Publicații

  Următoarele publicații sunt rezultatul analizelor din cadrul proiectului LEMI:

  Chitez, M., Rogobete, R. și Oravițan, A. (2023), Designing LEMI: the Romanian language tool that makes kids love reading. Conference Proceedings - 13th International Conference Future of Education, 29 -30 iunie 2023, Florența, Italia. Bologna: Filodiritto Editore, DOI: 10.26352/H629_2384-9509, disponibil la: https://conference.pixel-online.net/files/foe/ed0013/FP/3177-PRI6037-FP-FOE13.pdf.