Instrumente LEMI

 • 1. Chestionarul LEMI

  Echipa proiectului a creat un set de trei chestionare LEMI, adresate cadrelor didactice, părinților și elevilor de clase primare (clasele 0-IV). Întrebările chestionarului includ evaluarea complexității textelor din manualele folosite, exemple de autori preferați și texte pentru lectură apreciate dar și recomandări de lectură. Fiind răspunsuri de la toate cele trei categorii de persoane implicate în activităţile de lecturare ale copiilor (care didactice, părinți și elevi), răspunsurile sunt foarte interesante și din punct de vedere comparativ.

  Pentru rezultate preliminare privind analiza chestionarului, puteți accesa secțiunea Cercetare.

  Chestionarele sunt accesibile în format PDF la următoarele link-uri pe bază de cod de acces (acesta se poate obține de la echipa LEMI la adresa: codhus@e-uvt.ro):

  Chestionar LEMI cadre didactice – Link aici

  Chestionar LEMI părinți – Link aici

  Chestionar LEMI elevi – Link aici

  Chestionarul LEMI are licență Creative Commons și poate fi citat ca:

  CC BY-NC-ND: This license allows reusers to copy and distribute the material in any medium or format in unadapted form only, for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. 
  Cite as: Chestionar cadre didactice

  Rogobete, R., Oravițan, A. și Chitez, M. (2023). Chestionar LEMI pentru cadre didactice. Universitatea de Vest din Timișoara, România. Disponibil la: https://lemi.projects.uvt.ro/ro/instrumente-lemi/

  Chestionar părinți

  Rogobete, R., Oravițan, A. și Chitez, M. (2023). Chestionar LEMI pentru cadre didactice. Universitatea de Vest din Timișoara, România. Disponibil la: https://lemi.projects.uvt.ro/ro/instrumente-lemi/

  Chestionar elevi

  Rogobete, R., Oravițan, A. și Chitez, M. (2023). Chestionar LEMI pentru elevi. Universitatea de Vest din Timișoara, România. Disponibil la: https://lemi.projects.uvt.ro/ro/instrumente-lemi/

 • 2. Platforma LEMI include:

  1. Repozitoriul digital LEMI este parte din platforma LEMI. Acesta include 250 de texte de literatură pentru copii, selecționate, evaluate din punct de vedere al complexității lingvistice și clasificate pe niveluri de clasă, vârstă și nivel de complexitate.

  Repozitoriul se regăsește la rubrica Căutare aici.

   

  2. Interfața de calcul automat, prin upload de texte scurte (1-3 pagini), al gradului de complexitate lingivistică al textului. Aceasta are la bază formula de calcul readability (lizibilitate) a textelor de literatură pentru copii, dezvoltată de echipa LEMI.

   Interfața se regăsește la rubrica Analiză aici.

   

 • 3. Seturi de instrucțiuni de folosire a instrumentelor LEMI