Parteneri

Fundația Noi Orizonturi

Fundația Noi Orizonturi a fost înființată în 2000 și de atunci susține modele de educație prin experiență, cu ajutorul cărora copiii şi tinerii sunt sprijiniți în creșterea și devenirea lor ca adulți educați, implicaţi, responsabili şi încrezători în forţele proprii. De la cluburile IMPACT, programele de educație prin aventură, proiectele în serviciul comunității, activitățile Fundației creează contexte relevante de învățare pentru elevi, în timp ce aceștia devin agenți ai schimbării pozitive în comunitățile lor.

Școli cu scLipici este un program al Fundației Noi Orizonturi care sprijină școlile, cadrele didactice și elevii din comunități vulnerabile în procesul de dezvoltare a literației timpurii la elevi. Școli cu scLipici a fost creat special pentru copiii din învățământul primar care nu citesc la nivelul corespunzător clasei, nu au frecventat regulat grădinița, nu au avut parte de povești, nu au acasă adulți care să îi poată ajuta să exerseze citit-scrisul. Eforturile noastre încep cu accesul la cărți potrivite fiecărui cititor începător și continuă cu resurse, activități și formare pentru profesori, părinți și voluntari din comunități astfel încât fiecare copil să reușească să își dezvolte această competență de bază, până la finalul clasei a IV-a.

WebsiteFacebook
Școala Gimnazială Nr. 16 „Take Ionescu” Timișoara

Pe parcursul celor aproape 60 de ani de la înființare, în Școala Gimnazială Nr. 16 „Take Ionescu” Timișoara s-a desfășurat o activitate deosebită la ciclurile de învățământ primar și gimnazial de către un colectiv de cadre didactice de un înalt profesionalism. Activitatea elevilor a fost distinsă cu premii și mențiuni la olimpiade și concursuri naționale și internaționale, iar mulți dintre absolvenții școlii activează în instituții de învățământ din țară și străinătate, în cercetare, administrație, medicină. Instituția de învățământ a fost implicată într-un număr important de schimburi culturale și este în prezent școală-partener în proiecte Erasmus+. În școală se derulează proiectul „Eco-Școala” încă din anul 2003. Simpozionul Internațional „Școală și Societate în Banat”, organizat de către unitatea de învățământ, a ajuns în anul 2023 la a XXI-a ediție.

WebsiteFacebook
Școala Gimnazială Giarmata

Școala Gimnazială Giarmata este structurată pe 3 niveluri de învățământ, școlarizând 7 grupe de învățământ preșcolar, 15 clase de învățământ primar și 8 clase de învățământ gimnazial. Aflându-se într-o zonă rurală care încă nu și-a atins potențialul economic, instituția își propune constant să reducă procentul de abandon școlar și să crească gradul de satisfacție al celor implicați în actul educațional.

Școala a câștigat în anul 2022 un proiect PNRR în valoare de 151 000 euro pentru reducerea abandonului școlar și are la activ zeci de parteneriate cu ONG-uri și alți parteneri prin care copiii sunt încurajați să participe constant la activități pentru și prin comunitatea din Giarmata și Cerneteaz.

Instituția răspunde nevoilor psihopedagogice ale tinerelor generații din comuna Giarmata prin modernizarea actului educațional și prin accentuarea importanței educației chiar și în mediile extrașcolare.

WebsiteFacebookInstagram
Școala Gimnazială Cenei

Școala Gimnazială Cenei își desfășoară activitatea într-un spațiu multicultural, fiind puternic implicată în viața comunității locale. Promovând  principiile şi valorile democraţiei, respectând nevoile de învățare și interesele de cunoaștere ale elevilor, având în vedere particularitățile și tradițiile culturale ale comunității din care face parte, valorificând optim parteneriatul educațional, unitatea de învățământ susține o educație de calitate într-un mediu incluziv ce vizează creșterea gradului de participare la educație a tuturor elevilor și preșcolarilor. Școala Gimnazială din comuna Cenei oferă servicii educaționale prin care urmărește sprijinirea dezvoltării libere, integrale şi armonioase a elevilor în vederea formării lor ca personalităţi autonome, cu un sistem de valori necesare împlinirii şi dezvoltării personale.

Având în vedere nevoile și posibilitățile de învățare ale elevilor și preșcolarilor, interesele și aptitudinile acestora și particularitățile comunității  locale, școala asigură formarea la elevi a celor 8 competențe-cheie la nivel funcțional și însușirea unui sistem de valori specifice unei societăți bazate pe cunoaștere, care să permită absolvenților continuarea studiilor preuniversitare.

Școala a câștigat, în ultimii ani, proiecte PNRR și POC MySMIS, în special pentru componenta de digitalizare, ceea ce demonstrează interesul pentru promovarea unui învăţământ modern, deschis şi flexibil.

Website