Echipa

Mădălina Chitez
Manager de proiect

CS II, Dr. habil.
Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
Universitatea de Vest din Timișoara
madalina.chitez@e-uvt.ro

Alexandru Oravițan
Expert lingvist

Asist. dr.

Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

Universitatea de Vest din Timișoara

alexandru.oravitan@e-uvt.ro

Roxana Rogobete
Expert lingvist

Asist. dr.

Departamentul de Studii Românești

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

Universitatea de Vest din Timișoara

roxana.rogobete@e-uvt.ro

Karla-Claudia Csürös
Asistent expert lingvist

Cercetător doctoral

Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

Universitatea de Vest din Timișoara

karla.csuros@e-uvt.ro

Adrian Cîntar
Informatician, Suport IT

Lect. dr. 

Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

Universitatea de Vest din Timișoara

adrian.cintar@e-uvt.ro

Florina-Maria Andercău
Asistent Promovare

Student masterand

Departamentul de Studii Românești

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

Universitatea de Vest din Timișoara

florina.andercau00@e-uvt.ro

Roxana-Delia Prohap
Student masterand practica CODHUS

Student masterand

Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

Universitatea de Vest din Timișoara

roxana.prohap00@e-uvt.ro

Cristina Oneț
Designer grafic

Colaborator

cristinaonet24@gmail.com

Cristian Hada
Suport administrativ

cristian.hada@e-uvt.ro